WhatsApp द्वारे घेण्यात येणारी नि:शुल्क दृक्श्राव्य वक्तृत्व स्पर्धा

मी सावरकर स्पर्धेचा निकाल

फेब्रुवारी २०२० च्या

तिसऱ्या आठवड्यात

जाहीर होईल.

वक्तृत्व विषय आणि वयोगट

2019 - प्रथम पारितोषिक विजेते

Visit our YouTube Channel for More Videos

पारितोषिक वितरण समारंभ – वर्ष दुसरे : २०१८ – २०१९