पारितोषिक वितरण समारंभ – वर्ष तिसरे : २०१९ – २०२०

२०२० - प्रथम पारितोषिक विजेते

Visit our YouTube Channel for More Videos

प्रमाणपत्र – वर्ष तिसरे : २०१९ – २०२०

गट क्र 1 – इयत्ता 5-8

गट क्र 2 – इयत्ता 9-12

गट क्र 3 – महाविद्यालयीन

युवा गट

वरिष्ठ गट

ज्येष्ठ गट

व्यावसायिक गट

नाट्यवाचन

प्रेस रिलीज